Planten en Verplanten


Tegenwoordig kan het veel sneller en makkelijker zijn om een grote boom te verplanten, in plaats van een nieuwe te kopen. Het verplanten van een kleine boom kunnen veel mensen zelf, maar voor grotere bomen wordt vaak professionele hulp ingeschakeld.

TreeFirst kan u van dienst zijn bij het planten en verplanten van de meest uiteenlopende boomsoorten. Wij stellen een (ver)plantbaarheidsonderzoek in om de eventuele (on)mogelijkheden al in een vroeg stadium in kaart te brengen. Dit om de slagingskans te vergroten. Een onderdeel van het (ver)plantbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de (nieuwe) groeiplaats.

 

Groeiplaatsonderzoek bestaat bij het planten en verplanten uit twee belangrijke onderdelen:

1) Bodemonderzoek; hierbij wordt gekeken naar de profielopbouw (grondlagen) en bodemverdichting (dichtslaan van de grond).

2) Grondonderzoek; hierbij wordt gekeken naar de eigenschappen van de grond, zoals granulaire samenstelling (korrelgroottes), hoeveelheid organische stoffen, kalkgehalte, zuurgraad en beschikbare voedingselementen.

Uiteraard zijn er nog meer onderdelen die bij dit onderzoek mee spelen. Denk hierbij aan:

– conditie van de boom

– omgevingsfactoren

– verplantbaarheid van de boomsoort

 

TreeFirst kan u ook helpen bij de nazorg van het planten en verplanten. Denk hierbij aan water geven, snoeien en onkruidbeheersing.

  

Ons bedrijf kan u ook advies geven over nieuw te planten bomen. Deze worden vanaf een kwekerij geleverd. Als wij adviseren betreffende boomsoortkeuze, dan wordt er gekeken naar de specifieke eigenschappen van de boom, zoals o.a.:

– gevoeligheid voor het klimaat

– onderhoudsbehoefte

– ziektegevoeligheid

– lichtbehoefte

– bodemeisen

– habitus (groeivorm)

Dit doen we om u een zo geschikt mogelijke boom aan te kunnen bevelen.

 

Wij verzorgen tevens het transport van de (nieuw) te planten bomen.

 

Afgraven en ophogen 

Afgraven van grond is voor bomen vaak een slechte zaak. Het afgraven van de bovenste grondlaag (20 a 30cm) kan al grote schade aanrichten, omdat dat het vruchtbaarste deel van de grond is, waarin zicht de meeste haarwortels bevinden. Wanneer deze haarwortels verwijderd worden, gaat een groot deel van de opnamecapaciteit verloren. TreeFirst kan u adviseren over en begeleiden bij wat wel/niet te doen met het afgraven van grond rond bomen.

  

Ophogen van grond binnen de wortelprojectie heeft invloed op de beluchting, wateropname en het bodemleven. Meestal leidt dit tot het verstikken van de wortels, waardoor de boom niet voldoende vocht en voedsel kan opnemen. Tot welke hoogte er opgehoogd kan worden hangt sterkt van de boomsoort, groeiplaats en conditie af. Wij kunnen u adviseren over en begeleiden bij het ophogen van grond rond uw boom.