Boomcontrole


Volgens “de wet” moet een eigenaar voldoen aan de algemene zorgplicht van zijn of haar bomen.

Bomen op uw perceel zijn zodoende uw verantwoordelijkheid.

 

Bij stam en of takbreuk of het geheel omvallen van een boom kan schade of letsel ontstaan. Als blijkt dat de boom door slecht onderhoud is bezweken, kan de boomeigenaar volledig aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. De eigenaar heeft voor de wet een algemene zorgplicht, dit houd in dat de boomeigenaar moet kunnen aantonen dat de betreffende bomen periodiek zijn gecontroleerd.

 

Boomeigenaren kunnen ontkomen aan hun aansprakelijkheid door een VTA

(Visual Tree Assesment) controle te laten uitvoeren en hier een onderhoudsplan aan te verbinden.

 

Een VTA controle kan uitgevoerd worden door een erkend boomveiligheidscontroleur.

TreeFirst is hierin voor de wet aantoonbaar deskundig d.m.v. het groenkeur boomveiligheidscontroleur certificaat. Een boomveiligheidscontroleur moet in staat zijn om aan de hand van visuele kenmerken/beoordelingen een veilige boom van een onveilige te kunnen onderscheiden.

 

TreeFirst kan u helpen bij het opstellen van een frequent onderhoudsplan voor uw bomen. De frequentie van het onderhoudsplan is afhankelijk van de conditie van de boom.

 

De punten waar wij o.a. op letten tijdens een VTA controle:

– infectieziekten (vruchtlichamen)

– aantastingen (insecten)

– aanhechtingen van takken (vergroeien tussen stam en takken)

– vertakkingen in de kroon (zwaktes en gevaren)

– holten en nesten (verzwakkingen in het hout)

– blad kleur/grote en bezetting

– zwelling en scheuren

 

Eventuele maatregelen die naar aanleiding van een VTA controle genomen kunnen worden zijn o.a.:

– aanbrengen van verankering in de kroon (voorkomen of beperken schade)

– groeiplaatsverbetering

– nader onderzoek gebrek

– snoeien

– kappen

 

Het doel van bovengenoemde punten is het verbeteren van de gezondheid van de boom.