Groeiplaatsverbetering


De beste groeiplaats van een boom bevat voldoende zuurstof, vocht en voedingselementen. Dit in combinatie met een ruim bodemvolume, waarin de wortels gemakkelijk kunnen groeien, resulteert in een goede groeiplaats. Ook is de aanwezigheid van bodemleven erg belangrijk. Bodemleven verteert organisch materiaal, wat zorgt voor humificatie en mineralisatie (voeding).

 

Vaak treffen we bovengenoemde ideale situatie niet aan. Soms is door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden (wortelschade) en of bodemverdichting (zuurstofgebrek), de conditie van de boom dusdanig achteruit gegaan dat de boom dreigt te sterven.

 

Voor een succesvolle groeiplaatverbetering is vooronderzoek noodzakelijk, dit gebeurt door middel van een groeiplaatsonderzoek.

 

Problemen die bij een groeiplaatsonderzoek veel voorkomen en waarbij we u kunnen helpen zijn:

– beperkte bewortelbare ruimte (te weinig groei ruimte)

– problemen met de vocht- en zuurstofvoorziening

– wortelschade (graafschade)

– gebrekkige voedingstoestand

 

Oplossingen voor groeiplaatsverbetering zijn o.a.:

– gronduitwisseling

– voedingssleuven (verruimen plantplaats door sleuven te maken richting voedzame grond)

– verruimen van de plantplaats (ondergronds)

– bemesten (extra voeding)

– verbeteren van de vochthuishouding (drainage)

 

 

TreeFirst kan u adviseren over en helpen bij de meest effectieve groeiplaatsverbetering voor uw boom/bomen.