Boom controle

Groeiplaats verbetering

Planten en verplanten

Snoeien

Vellen, afbreken en versnipperen

Foto's onder constructie
Bomen

Bomen zijn een onlosmakelijk en een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Ze zijn het geraamte van de openbare groenstructuur, de ‘groene ruggengraat’. Ze temperen temperatuurverschillen, ze breken de wind en filteren stof uit de lucht. Bomen maken de omgeving leefbaar en aantrekkelijk. 

Soms is het toch noodzakelijk om bomen te kappen. Dit kan diverse aanleidingen hebben, zoals verminderde kwaliteit van de boom door bijvoorbeeld ziekte, beperkte groeiruimte voor de boom of overlast door natuurlijke processen van bomen.

 

Beperkte groeiruimte

De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt door o.a. verkeer en bewoning. Dit beperkt de groeiruimte van bomen. Bomen in te beperkte ruimte kunnen een slechte groei vertonen of schade aan de omgeving veroorzaken, wat risico oplevert voor de openbare veiligheid. Bomen mogen bijvoorbeeld geen obstakels vormen die uitzicht voor het verkeer belemmeren. Het is daarom niet altijd mogelijk om bomen op een verantwoorde manier in stand te houden.

Beperkte groeiruimte kan ook het gevolg zijn van de wijze waarop jonge bomen zijn aangeplant. In veel gevallen worden jonge, kleine bomen in het begin dicht op elkaar aangeplant. Zo ontstaat toch een groen beeld. Als de bomen groter groeien, ontstaat ruimtegebrek. Het weghalen van boomgroepen of rijen is dan nodig om bomen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen. 

 

Overlast natuurlijke processen

Bomen zijn onderhevig aan natuurlijke processen. Hoe een boom zich ontwikkelt op een bepaalde locatie is daarom niet altijd voorspelbaar. Soms veroorzaken deze processen overlast, bijvoorbeeld door het verlies van bladeren, bloesem en zaden. Dit kan aanleiding geven tot klachten van bewoners. Het zijn echter natuurlijke verschijnselen die eigenlijk geen reden zijn tot kappen, zelfs niet wanneer de bladeren het functioneren van een goot of afvoer belemmeren tenzij er een risico is voor de openbare veiligheid. Met verzoeken om bomen te kappen gaan we daarom terughoudend om. De beleving van de overlast die een boom veroorzaakt, kan namelijk voor twee buren erg verschillen.